1. בפנייתי אל המטפלת גיל גולדמן, הינני מגיש/ה את בקשתי לקבלת טיפול רגשי או זוגי על ידי גיל גולדמן מרצוני החופשי.

2. הינני מצהיר/ה בזאת כי פרטיי האישיים נמסרים למטפלת מרצוני החופשי ובהסכמתי וכי לא מסרתי פרטים שגויים או השייכים לאדם אחר.

3. ידוע לי כי השירות אינו מהווה טיפול רפואי ו/או משפטי מכל סוג שהוא.

4. ידוע לי שהשרות שניתן לי הינו במסגרת החוק וכללי האתיקה.

5. ידוע לי ומוסכם על ידי שהשירות הניתן לי הינו שירות מרחוק- אונליין באמצעות זום או סקייפ, למתגוררים בשטח ישראל בלבד. 

תשלומים וביטולים

6. אורכו של טיפול רגשי פרטני הינו 60 דקות ועלותו 300 ש"ח, אורכו של טיפול זוגי הינו 90 דקות ועלותו 450 ש"ח. 

7. מוסכם עלי כי איחור למפגש הטיפול יבוא על חשבון זמן הטיפול ואחויב בתשלום מלא. 

8. ידוע לי כי לא יינתן החזר כספי על תשלום שניתן עבור פגישת טיפול שהתקיימה.

9. כל הצדדים רשאים להודיע על הפסקת הטיפול בכל שלב. 

10. בתום כל פגישת טיפול, תישלח הודעה עם קישור לתשלום. התשלום בקישור יתבצע באמצעות חיוב כרטיס אשראי (ויזה, ישראכרט, דיינרס ומאסטרכארד) או באמצעות אפליקצית bit בלבד. כמו כן, ניתן לשלם בהעברה בנקאית.

11. ידוע לי כי ניתן להעביר את התשלום עד פגישת הטיפול הבאה או עד סוף החודש, המוקדם מבניהם. 

12. אי הסדרת תשלום בזמן עלולה לגרור להפסקת הטיפול עד להסדרת החוב. במקרים חריגים יש ליידע את המטפלת גיל גולדמן ולקבל את הסכמתה עבור שינוי בהסדרי התשלום. 

13. אם יעלה צורך בשינוי גובה התשלום למפגש, המטפלת תודיע על כך מראש.

סודיות

14 .המטפלת גיל גולדמן מתחייבת לשמור על סודיות מלאה של המפגשים ועל כל שיודע לה במהלך ובין הפגישות הטיפול, למעט בשל הנסיבות המעוגנות בחוק או אל מול צו בית משפט. במקרים אלו תידרש המטפלת גיל גולדמן לדווח לרשויות המתאימות. מקרים אלו הינם נדירים, אך במידה ויתקיימו, המטפלת גיל גולדמן תעשה כל מאמץ לשוחח עמך, בטרם תנקוט בפעולה.