מרחב בטוח

ליחידים ולזוגות הזקוקים במרחב בטוח ותומך, לשתף בכנות ובאותנטיות, ללא שיפוטיות וללא ביקורת.