ויסות רגשות

לכל מי אשר מעוניין לדעת להכיל ולווסת רגשות שונים, על מנת לפעול מתוך בחירה אישית ושיקול דעת, במקום להגיב באופן אוטומטי.